Der Basisaufbau des ersten Layouts Part 1
Basis 1 Basis 2 Basis 3
Der Basisaufbau des ersten Layouts Part 2
Basis 4 Basis 5 Basis 6
Die ersten Bilder des Prototyp 1
Basis 7 Basis 8 Basis 9